Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών

Ασφαλιστικές εισφορές αγροτών

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ παρατείνεται έως τις 29 Ιουνίου η προθεσμία προκειμένου οι αγρότες να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2017. Με δεδομένο ότι μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017, θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*