Χαιρετισμός Μπαξεβανάκη στο Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Χαιρετισμός Μπαξεβανάκη στο Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στο Συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή», το οποίο  πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, χαιρέτησε  ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική κρίση, η οποία αναπόφευκτα  επηρεάζει τους δείκτες ανάπτυξης και απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές πολιτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και έτσι να συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ακολουθώντας το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης η ΕΕΚ επιτελεί ένα διττό, επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο. Επαγγελματικό, καθώς προετοιμάζει τους απόφοιτους για να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και Κοινωνικό, καθώς περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και  ενισχύει τη διασύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά Εργασίας και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαξεβανάκης αναφέρθηκε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει για τα Επαγγελματικά Λύκεια με την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, τη διεύρυνση πρόσβασης των αποφοίτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ως προς τις αλλαγές που αφορούν στα Δημόσια ΙΕΚ αναφέρθηκε στη δέσμευση σημαντικών κονδυλίων για την αναβάθμιση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, στην εφαρμογή της Μαθητείας σε συγκεκριμένες ειδικότητες, στον εκσυγχρονισμό των οδηγών σπουδών σε όλες τις ειδικότητες και στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, αναπτυξιακούς εκπροσώπους της περιφέρειας και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Categories: Ελλάδα


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*