Δύο μήνες παράταση στην παράδοση σταφίδας

Δύο μήνες παράταση στην παράδοση σταφίδας

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παρατείνεται για δύο μήνες η προθεσμία για την παράδοση της σταφίδας, προκειμένου οι παραγωγοί να πληρούν τις προϋποθέσεις για την στρεμματική ενίσχυση. Συγκεκριμένα οι παραγωγοί σταφίδας θα μπορούν να παραδώσουν το προϊόν τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 αντί 30 Νοεμβρίου 2017 που ήταν αρχικά.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*