Επιδοτήσεις για αγροτικές επενδύσεις

Επιδοτήσεις για αγροτικές επενδύσεις

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η πρόσληψη του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης για την επιδότηση επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στα 28,3 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50-60%.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους , οι επιλέξιμες δαπάνες , το ύψος της επιδότησης κ.λπ. αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ενώ για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορεί ο καθένας να πληροφορείται από τις διευθύνσεις Γεωργίας.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*