Η ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Πύργου

Η ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Πύργου

Προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  έχουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών προς το δήμο Πύργου.  Σύμφωνα ενημέρωση από το Δήμο Πύργου η  παράταση της προθεσμίας  δίνεται λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση προβλέπει είτε την εφάπαξ καταβολή των οφειλών με απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων, είτε έως 100 μηνιαίες δόσεις με το ανάλογο ποσοστό απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*