Κατάθεση αιτημάτων πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης

Κατάθεση αιτημάτων πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ηλείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 12584/14-11-2017 απόφασης του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121 ΠΑΑ) είναι η 28/2/2018.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣWrite a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*