Καταβολή οφειλόμενων μισθών υπαλλήλων ΓΟΕΒ

Καταβολή οφειλόμενων μισθών υπαλλήλων ΓΟΕΒ

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10-4-2018 στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, που είχαμε ζητήσει με το αριθμ.  251/27-3-2018 έγγραφο μας, από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και την υπόσχεση των προέδρων των ΤΟΕΒ ότι θα καταθέσουν στον Οργανισμό τα οφειλόμενα των μισθών των εργαζομένων, προβήκαμε για άλλη μια φορά, σήμερα στις 11-1-18 με το αριθμ 288/11-4-2018 έγγραφο μας στην ενημέρωση των ΤΟΕΒ , για το αναλογούν ποσό που πρέπει να καταθέσουν. Γι’αυτό, σας καλούμε λόγω του μεγάλου κινδύνου που υπάρχει και τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν στα αντλιοστάσια, παρά τις δικές σας προσπάθειες και της Διοίκησης, να επανέλθετε στη εργασία σας και να εντείνετε τις προσπάθειές σας για άλλη μια φορά, προκειμένου να ανταποκριθούμε όλοι μαζί έστω και με προβλήματα στην νέα αρδευτική περίοδο.  Τέλος καλούμε κάθε αρμόδιο φορέα να συμβάλει με τον οποιοδήποτε τρόπο προς αυτή τη κατεύθυνση μετά τη μη αποδοχή των παραιτήσεων μας από την Αποκεντρωμένη   Διοίκηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΓΟΕΒ

ΝΙΚΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣWrite a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*