Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ηλείας

Ο μόνιμος διορισμός όλων των αναπληρωτών που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, η ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους και πέρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Ηλείας.