Παρέμβαση Ι.Σ. Πύργου και Εργατικού Κέντρου για τον αξονικό τομογράφο

Παρέμβαση Ι.Σ. Πύργου και Εργατικού Κέντρου για τον αξονικό τομογράφο

Να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν τα δέοντα για την αντικατάσταση του αξονικού τομογράφου στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου ζητά από τους αρμόδιους ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου Ολυμπίας, επισημαίνοντας ότι «η στέρησή του  ισοδυναμεί με σαφέστατη και εξαιρετικά επικίνδυνη υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης». Όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος σε σχετική ανακοίνωσή του,  πρόκειται για μηχάνημα το οποίο ήδη έπρεπε να έχει αντικατασταθεί και επισημαίνει ότι η χρήση του Αξονικού Τομογράφου δεν συνιστά πλέον πολυτέλεια ούτε υπερεξειδικευμένη εξέταση αρμόζουσα μόνο σε τριτοβάθμια κέντρα νοσηλείας αλλά βασικό εργαλείο της καθημερινής κλινικής πράξης, ενταγμένη πλήρως στα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα συνήθων αλλά σοβαρών παθήσεων. Ανάλογη παρέμβαση με επιστολή του που απέστειλε αρμοδίως το Εργατικό Κέντρο Πύργου αφού τονίζει το πρόβλημα  της  μη λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου για την υγεία των πολιτών, αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα ζητήσει συνάντηση όλων των φορέων ώστε να συζητηθεί και να δοθεί εάν μπορεί άμεσα λύση είτε με αγορά νέου αξονικού τομογράφου είτε  με επισκευή του υπάρχοντος εάν αυτή είναι εφικτή.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*