Προσλήψεις για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ηλείας

Προσλήψεις για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ηλείας

Πρόσληψη 17 ατόμων,  για την φύλαξη αρχαιολογικών χώρων στην Ηλεία, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Συγκεκριμένα για την Ηλεία η κατανομή προβλέπει 15 νυχτοφύλακες, 1 ημερήσιο φύλακα και 1 καθαριστή για τα Μουσεία και τον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυμπίας, τον Αρχαιολογικό Χώρο Επικούρειου Απόλλωνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου, το Κάστρο Χλεμούτσι και μόνιμη έκθεση.

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*