Υπεγράφη η απόφαση για το ΚΕΠΕΠ

Υπεγράφη η απόφαση για το ΚΕΠΕΠ

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την οργάνωση και λειτουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο παράρτημα ΑμεΑ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – πρώην ΚΕΠΕΠ Λεχαινών , ανοίγοντας το δρόμο της αποϊδρυματοποίησης για τους φιλοξενούμενους του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών. Η ΚΥΑ αφορά τη μεταστέγαση όλων των φιλοξενουμένων και τη διαβίωσή τους σε ασφαλή και υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου ή η επιστροφή στην οικογένεια με ταυτόχρονη υποστήριξή τους από το πρόγραμμα «αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία».

Categories: Τοπικά


Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*